Paszport do eksportu

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Paszport do Eksportu dla FRUIT LOGISTICS Sp. z o.o.

Firma realizuje projekt pt.

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Fruit Logistics Sp. z o.o. z Chynowa”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Działanie 6.1 “Paszport do eksportu”

Beneficjent: Fruit Logistics Sp. z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.06.01.00-14-680/11-00

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2012 do 31 grudnia 2013

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 192 800,00 PLN

Wysokość przyznanego wsparcia: 96 400,00 PLN

 

Wszelkich informacji związanych z realizacją projektu pt.

 " Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Fruit Logistics Sp.

 z o.o. z Chynowa " w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, 

Działanie 6.1 "Paszport do eksportu " udziela:

Pan Rafał Giza

05-650 Chynów

Wola Chynowska 54C

telefon: 48 661 49 89

fax: 48 661 49 87

e-mail: rgiza@fruitlogistics.pl

 

 

Linki – Oficjalne strony Unii Europejskiej, Strony poświęcone PO IG

 

Program Innowacyjna Gospodarka
http://www.poig.gov.pl 

 

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

http://www.mrr.gov.pl 

 

Instytucja Wdrażająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.parp.gov.pl

 

Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) – Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

http://www.rif.fund.org.pl

 

Wspieramy e-Biznes

http://www.web.gov.pl

 

Portal Innowacji

http://www.pi.gov.pl 

 

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

http://ksu.parp.gov.pl

 

Promocja Postaw Proinnowacyjnych 

http://www.pi.gov.pl/PPP

 

Portal Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Unia Europejska Online
http://europa.eu 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
http://ec.europa.eu/polska 

Komitet Regionów
http://www.cor.europa.eu 

Europejski Bank Inwestycyjny
http://www.eib.org 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny
http://www.eesc.europa.eu/index_pl.asp 

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Firma FRUIT LOGISTICS wychodzi na rynki wschodnie. Nasza firma właśnie uzyskała informację o otrzymaniu dofinansowania na realizację działań eksportowych w ramach drugiego etapu Działania 6.1. Paszport do Eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 - działanie 6.1 POIG II etap, a na jednej z nich znalazła się firma FRUIT LOGISTICS Sp. z o.o.

Poniżej link do tej publikacji:
http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/207/273/329/13356.pdf

Całkowita wartość projektu: 192.800,00 zł
Wartość dofinansowania: 96.400,00 zł

Działania eksportowe będą realizowane w latach 2012-2013 i będą dotyczyły następujących rynków:

  • rynek rosyjski
  • rynek białoruski
  • rynek ukraiński.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość