Dzień Otwartych Drzwi Oddziału Warzywnictwa Instytutu Ogrodnictwa

 

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI ODDZIAŁU WARZYWNICTWA

INSTYTUTU OGRODNICTWA

Skierniewice, 19 lipca 2012 r.

PROGRAM RAMOWY

9.00-12.00

 

 

Panorama firm uczestniczących w Dniu Otwartych Drzwi

Osada Pałacowa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

9.30–9.40

 

 

Otwarcie spotkania i powitanie uczestników

Prof. dr hab. Franciszek Adamicki Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa

Osada Pałacowa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

9.40–10.30

 

 

Wystąpienia Kierowników Zakładów na temat bieżących prac badawczych prowadzonych w Oddziale Warzywnictwa IO oraz omówienie zagrożeń występujących w bieżącym okresie wegetacyjnym

Osada Pałacowa ul. Konstytucji 3 Maja1/3

10.30–10.50

 

 

Wystąpienia partnerów oraz zaproszonych gości

10.50-11.00

 

 

Przejście na poletka Zakładu Ochrony Roślin Warzywnych

11.00-12.00

 

 

Kierunki badań z zakresu ochrony roślin warzywnych przed chorobami-prezentacja doświadczeń

Obiekt Doświadczalny ul. Kościuszki 2

12.00-12.15

 

 

Przejazd do obiektu przy ul. Rybickiego 15/17

12.15-13.15

 

 

Prezentacja doświadczeń prowadzonych w szklarni doświadczalnej, tunelach, mikropoletkach i Polu Doświadczalnym „Klin”

ul. Rybickiego 15/17

13.25-13.45

 

 

Prezentacja doświadczeń z zakresu hodowli roślin warzywnych

Pole Doświadczalne nr 2, ul. Rybickiego

13.45-14.15

 

 

Prezentacja doświadczeń z zakresu zwalczania chwastów

Pole Doświadczalne nr 2, ul. Rybickiego

14.20-15.30

 

 

Ekologiczna uprawa warzyw

Certyfikowane Pole Ekologiczne, ul. Rybickiego

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Osada Pałacowa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

Degustacja grillowanych pieczarek i warzyw w ramach Kampanii „Ja, pieczarka”

Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych

Konsultacje i poradnictwo indywidualne prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATOR KAMPANII Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych

www.ja-pieczarka.pl