Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

                                                                                      

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Fruit Logistics Sp. z o.o. realizuje operację mająca na celu „Wdrożenie innowacyjnych technologii pakowania i przechowywania owoców poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń w efekcie czego nastąpi znaczące udoskonalenie procesu przygotowania do sprzedaży, wdrożenie do oferty nowego produktu, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Fruit Logistics Sp. z o.o. oraz lepsze zintegrowanie łańcucha dostaw w sektorze rolno spożywczym.”

 

Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji „utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania i/lub przechowywania w ilości powyżej 50%” oraz „utrzymanie statusu grupy producentów rolnych, związku grup producentów rolnych, organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów”.

 

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.