Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Fruit Logistics Sp. z o.o.

Zrealizował projekt pt „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1. Paszport do eksportu” na mocy umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-14-272/10-00

Okres realizacji projektu: 19.04.2011 - 19.07.2011

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka