Konferencja

56 Ogólnopolska Konferencja
Ochrony Roślin Sadowniczych
14 – 15 lutego 2013 r.

Pod honorowym patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym
Hotelu Ossa k. Rawy Mazowieckiej