RODO

Szanowni Państwo,
Prywatność naszych Klientów jest niezwykle ważna i chcemy, aby czuli się Państwo komfortowo
również w zakresie bezpieczeństwa swoich danych osobowych.
1. Celem przechowywania i przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie działalności
biznesowej przez spółkę Fruit Logistics Sp. z o.o., Ostrowiec 1A, 05-650 Chynów, NIP:
7972014855, tel.: +48 661-49-84, email: biuro@fruitlogistics.pl (dalej: również: „Spółka”).
Dane będą przetwarzane w celu:
• sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę,
• wykonania zawartych umów sprzedaży produktów i usług, w tym realizacji zawartej umowy,
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
• w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta;
• w celach przesyłania informacji handlowych Spółki drogą elektroniczną - w przypadku
wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta;
• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i
rachunkowych;
• statystycznych i archiwacyjnych;
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
2. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z wymogami prawa: Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane
dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, instytucje
upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz Spółki usług
wsparcia IT, reklamowe, prawne. Dane osobowe będą przekazywane tym podmiotom trzecim
(usługodawcom Spółki) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, w oparciu o
standardowe klauzule ochrony danych osobowych.
5. Dane będą przechowywane przez okres istnienia relacji biznesowych Klienta ze spółką Fruit
Logistics Sp. z o.o. nie później niż przez okres 10 lat od zakończenia tych relacji, z
zastrzeżeniem jednak że nie później niż do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania.
6. Dane Klienta nie są i nie będą podlegały profilowaniu.
7. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych odbywa się na postawie
odrębnej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych
drogą elektroniczną odbywa się na postawie odrębnej zgody. Wkrótce skontaktujemy się z
Państwem w tym celu.
W związku z tym e-mailem nie musisz przekazywać nam żadnych informacji ani żadnych Twoich
danych osobowych.
Z wyrazami szacunku,
Fruit Logistics sp.z.o.o
www.fruitlogistics.pl
tel. mob. +48 602 818 491
tel. office +48 48 661 49 84