Zapytanie ofertowe

Fruit Logistics Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Fruit Logistics Sp. z o.o. z Chynowa” w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na ZAKUP USŁUGI „PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W RAMACH PO IG 6.1. ETAP I” dla firmy FRUIT LOGISTICS

pobierz >>>