Aktualności

news

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

                                                                                      

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Fruit Logistics Sp. z o.o. realizuje operację mająca na celu „Wdrożenie innowacyjnych technologii pakowania i przechowywania owoców poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń w efekcie czego nastąpi znaczące udoskonalenie procesu przygotowania do sprzedaży, wdrożenie do oferty nowego produktu, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Fruit Logistics Sp. z o.o. oraz lepsze zintegrowanie łańcucha dostaw w sektorze rolno spożywczym.”

 

Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji „utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania i/lub przechowywania w ilości powyżej 50%” oraz „utrzymanie statusu grupy producentów rolnych, związku grup producentów rolnych, organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów”.

 

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

więcej informacji »
news

RODO

Szanowni Państwo,
Prywatność naszych Klientów jest niezwykle ważna i chcemy, aby czuli się Państwo komfortowo
również w zakresie bezpieczeństwa swoich danych osobowych.
1. Celem przechowywania i przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie działalności
biznesowej przez spółkę Fruit Logistics Sp. z o.o., Ostrowiec 1A, 05-650 Chynów, NIP:
7972014855, tel.: +48 661-49-84, email: biuro@fruitlogistics.pl (dalej: również: „Spółka”).
Dane będą przetwarzane w celu:
• sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę,
• wykonania zawartych umów sprzedaży produktów i usług, w tym realizacji zawartej umowy,
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
• w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta;
• w celach przesyłania informacji handlowych Spółki drogą elektroniczną - w przypadku
wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta;
• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i
rachunkowych;
• statystycznych i archiwacyjnych;
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
2. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z wymogami prawa: Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane
dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, instytucje
upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz Spółki usług
wsparcia IT, reklamowe, prawne. Dane osobowe będą przekazywane tym podmiotom trzecim
(usługodawcom Spółki) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, w oparciu o
standardowe klauzule ochrony danych osobowych.
5. Dane będą przechowywane przez okres istnienia relacji biznesowych Klienta ze spółką Fruit
Logistics Sp. z o.o. nie później niż przez okres 10 lat od zakończenia tych relacji, z
zastrzeżeniem jednak że nie później niż do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania.
6. Dane Klienta nie są i nie będą podlegały profilowaniu.
7. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych odbywa się na postawie
odrębnej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych
drogą elektroniczną odbywa się na postawie odrębnej zgody. Wkrótce skontaktujemy się z
Państwem w tym celu.
W związku z tym e-mailem nie musisz przekazywać nam żadnych informacji ani żadnych Twoich
danych osobowych.
Z wyrazami szacunku,
Fruit Logistics sp.z.o.o
www.fruitlogistics.pl
tel. mob. +48 602 818 491
tel. office +48 48 661 49 84

więcej informacji »
news

Projekty

Szanowni Państwo!

Niniejszym  zapraszamy do złożenia oferty:

- Maszyna pakująca typu Flowpack – 2 sztuki- Owijarka do palet
- Urządzenie do przechowywania owoców w systemie workowym – 2 sztuki
- Instalację chłodniczą (chłodnie)

więcej informacji »
news

Informacja o wyborze wykonawcy

więcej informacji »
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

więcej informacji »
. „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Fruit Logistics Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzacje wymiany danych”

. „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Fruit Logistics Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzacje wymiany danych”

Realizacja projektu:

Postępowanie ofertowe na:

Wykonanie usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym dotyczącej opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej opis cech systemu B2B dostosowanego do potrzeb Wnioskodawcy oraz jego partnerów (195 godz.)

 

więcej informacji »
SIAL Abu Dhabi

SIAL Abu Dhabi

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach SIAL Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dniach 24.11.2014 - 26.11.2014 Abu Dhabi National Exhibition Centre, UEA stoisko E173

więcej informacji »
SIAL Middle East

SIAL Middle East

Dziękujemy wszystkim, którzy odiwedzili nasze stoisko na targach SIAL Middle East w Abu Dhabi. Targi SIAL są jedną z najwiekszych imprez tego typu w tym rejonie świata. Podczas targów z wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich była polska delegacja ministerstwa rolnictwa z p. Markiem Sawickim - ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, króry podczas tej wizyty starał się zachęcić do do nawiązania współpracy z polskimi firmami z sektora spożywczego. Wsród wielu imprez towarzyszących odbywały się pokazy kulinarne zachęcające do spróbowania polskich specjałów spożywczych. Podczas targów swoje umiejętności kulinarne pokazywał i zachęcał do próbowania polskich produktów min. Karol Okrasa. Po raz pierwszy na targach była widoczana Polska oraz polskie produkty spożywcze.

 

więcej informacji »
World Food Kazachstan

World Food Kazachstan

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na targach World Food Kazachstan.
Nasze stoisko podczas swojej wizyty w Kazachstanie odwiedzili min. ministrowie rolnictwa Republiki Kazachsanu Pan A. Mamytbiekow oraz Rzeczpospolitej Polskiej Pan M. Sawicki.

więcej informacji »
World Food Kazachstan

World Food Kazachstan

Zapraszamy na nasze stoisko na targach World Food Kazachstan - w dniach 5-7 listopad 2014, Atakent Exhibition Center, 42 Timiryazev str. Almaty, Kazakhstan pawilon 10, stoisko10-64

więcej informacji »
SIAL Paryż

SIAL Paryż

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na targach SIAL w Paryżu. Stoisko nasze podczas swojej wizyty w Paryżu odiwedził min. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan T. Nalewajk

więcej informacji »
SIAL Paris

SIAL Paris

Fruit Logistics na targach SIAL Paris 2014. Zapraszamy na nasze stoisko Pav. 1 D 001.

więcej informacji »
Fruit Atraction Madryt

Fruit Atraction Madryt

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na targach Fruit Atraction w Madrycie. W czasie otwarcia targów nasze stoisko odwiedził min. Ambasador RP w Królestwie Hiszpanii Pan Tomasz Arabski.

więcej informacji »
Lider Roku 2013 Powiatu Grójeckiego

Lider Roku 2013 Powiatu Grójeckiego

Miło nam poinformować, że nasza firma otrzymała tytuł Lider Roku 2013 Powiatu Grójeckiego. Bardzo dziękujemy za otrzymaną nagrodę i gratulujemy innym nagrodzonym i wyróżnionym.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 22.05.2014 w Pałacu w Kobylinie. W uroczystości uczestniczyli min. Starosta Grójecki Marian Górski, wicestarosta Janusz Różycki, poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, radny sejmiku woj. mazowieckiego Leszek Przybytniak, przewodniczący rady powiatu grójeckiego Janusz Karbowiak, wiceprzewodniczący Krzysztof Ambroziak, wójt gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski, Burmistrz Grójca Jacek Stolarski oraz inni przedstawiciele samorządów z powiatu grójeckiego.

więcej informacji »
Fruit Attraction

Fruit Attraction

Fruit Logistics na targach Fruit Attraction - Madryt 2014. Zapraszamy na nasze stoisko Hala 5 stoisko 5B05.

więcej informacji »
III Konferencja Ziemi Chynowskiej

III Konferencja Ziemi Chynowskiej

ZAPROSZENIE

Zapraszamy członków naszej grupy a także innych sadowników na III Konferencje Ziemi Chynowskiej w dniu 5 marca 2014 r. godz. 10:00 - Dom Kultury w Chynowie - sala konferencyjna.
Konferencja jak co roku dotyczyć będzie programu ochrony roślin sadowniczych przed nadchodzącym sezonem oraz innych zagadnień dotyczących głównie jabłoni, grusz oraz truskawek. Jako jeden ze współorganizatorów konferencji serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz poszerzenia wiedzy w tym zakresie.

więcej informacji »
Paszport do eksportu

Paszport do eksportu

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Paszport do Eksportu dla FRUIT LOGISTICS Sp. z o.o.

Firma realizuje projekt pt.

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Fruit Logistics Sp. z o.o. z Chynowa”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Działanie 6.1 “Paszport do eksportu”

Beneficjent: Fruit Logistics Sp. z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.06.01.00-14-680/11-00

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2012 do 31 grudnia 2013

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 192 800,00 PLN

Wysokość przyznanego wsparcia: 96 400,00 PLN

 

Wszelkich informacji związanych z realizacją projektu pt.

 " Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Fruit Logistics Sp.

 z o.o. z Chynowa " w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, 

Działanie 6.1 "Paszport do eksportu " udziela:

Pan Rafał Giza

05-650 Chynów

Wola Chynowska 54C

telefon: 48 661 49 89

fax: 48 661 49 87

e-mail: rgiza@fruitlogistics.pl

 

 

Linki – Oficjalne strony Unii Europejskiej, Strony poświęcone PO IG

 

Program Innowacyjna Gospodarka
http://www.poig.gov.pl 

 

Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

http://www.mrr.gov.pl 

 

Instytucja Wdrażająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.parp.gov.pl

 

Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) – Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

http://www.rif.fund.org.pl

 

Wspieramy e-Biznes

http://www.web.gov.pl

 

Portal Innowacji

http://www.pi.gov.pl 

 

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

http://ksu.parp.gov.pl

 

Promocja Postaw Proinnowacyjnych 

http://www.pi.gov.pl/PPP

 

Portal Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Unia Europejska Online
http://europa.eu 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
http://ec.europa.eu/polska 

Komitet Regionów
http://www.cor.europa.eu 

Europejski Bank Inwestycyjny
http://www.eib.org 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny
http://www.eesc.europa.eu/index_pl.asp 

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Firma FRUIT LOGISTICS wychodzi na rynki wschodnie. Nasza firma właśnie uzyskała informację o otrzymaniu dofinansowania na realizację działań eksportowych w ramach drugiego etapu Działania 6.1. Paszport do Eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 - działanie 6.1 POIG II etap, a na jednej z nich znalazła się firma FRUIT LOGISTICS Sp. z o.o.

Poniżej link do tej publikacji:
http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/207/273/329/13356.pdf

Całkowita wartość projektu: 192.800,00 zł
Wartość dofinansowania: 96.400,00 zł

Działania eksportowe będą realizowane w latach 2012-2013 i będą dotyczyły następujących rynków:

  • rynek rosyjski
  • rynek białoruski
  • rynek ukraiński.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

więcej informacji »
World Food Moscow 2013 - Pawilon 2, Hala 3 stoisko E407 Zapraszamy na nasze stoisko 16-19.09.2013 Expocenter Moskwa

World Food Moscow 2013 - Pawilon 2, Hala 3 stoisko E407 Zapraszamy na nasze stoisko 16-19.09.2013 Expocenter Moskwa

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Tutto Food - zapraszamy na nasze stoisko Hala nr 15 - F28 Mediolan 19.05-22.05.2013

Tutto Food - zapraszamy na nasze stoisko Hala nr 15 - F28 Mediolan 19.05-22.05.2013

SIAL China 2013

SIAL China 2013

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na jednych z największych na świecie targów rolno - spożywczych SIAL China 2013 - Szanghaj - 07.- 09.maj.2013:

więcej informacji »
Doradztwo sadownicze 2013

Doradztwo sadownicze 2013

Doradztwo Sadownicze

Kolejny już raz zapraszamy wszystkich członków grupy do korzystania w nadchodzącym sezonie z doradztwa sadowniczego, które prowadzi dla nas firma Soska Konsulting. Informacje będą przekazywane w krótkich wiadomościach sms ich rozwinięcie drogą mailową. Zapraszamy.

więcej informacji »
Fruit Logistica 2013

Fruit Logistica 2013

Fruit Logistica 06.02.2013 - 08.02.2013

więcej informacji »
Fruit Logistica 2013

Fruit Logistica 2013

Zapraszamy na nasze stoisko Hala 8.2 - A-17 / 15 na Fruit Logistica 2013 w Berlinie - 06.02.2013 - 08.02.2013

więcej informacji »
World Food Moscow 2012

World Food Moscow 2012

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na World Food Moscow 2012. Wśród osób goszczących na naszym stoisku był min. Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie Pan Wojciech Zajączkowski oraz Poseł na Sejm RP, Prezes Związku Sadowników RP Pan Mirosław Maliszewski. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko i zapraszamy w przyszłym roku.

Do zobaczenia.

więcej informacji »
Konferencja

Konferencja

56 Ogólnopolska Konferencja
Ochrony Roślin Sadowniczych
14 – 15 lutego 2013 r.

Pod honorowym patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym
Hotelu Ossa k. Rawy Mazowieckiej

więcej informacji »
Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

Zdrowych, Wesołych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2013 życzy Frut Logistics

więcej informacji »
news

KONFERENCJA

28.11.2012 Międzynarodowa Konferencja "Eksport świeżych i mrożonych owoców"

28 listopada na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Eksport świeżych i mrożonych owoców".

więcej informacji »
Rynek Owoców i Jego Uwarunkowania

Rynek Owoców i Jego Uwarunkowania

więcej informacji »
Dożynki Województwa Mazowieckiego

Dożynki Województwa Mazowieckiego

Dnia 26.08.2012 roku w Kozienicach odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego z udziałem marszłaka Adama Strózika, wicewojewody Dariusza Piątka, biskupa radomskiego Henryka Tomasika. Mimo trochę deszczowej pogody nie zabrakło gości, którzy oprócz występów zaspołu pieśni i tańca Mazowsze mogli podziwiać wieńce dożynkowe oraz produkty regionalne znajdujące się na stoiskach wystawców z mazowsza. Wsród wystawców na wspólnym stoisku wsród grup producentów owoców i warzyw prezentowaliśmy się także my.

więcej informacji »
Zaproszenie - World Food Moscow 2012

Zaproszenie - World Food Moscow 2012

Bardzo serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na World Food Moscow 2012. Wystawa ta zaliczana do największych na świecie w branży owocowo – warzywnej odbędzie się już po raz kolejny, w tym roku w dniach 17-20.09.2012. Zapraszamy na nasze stoisko do Pawilonu 2 Hala 3 stoisko D403.

więcej informacji »
Lider Powiatu Grójeckiego 2011 roku

Lider Powiatu Grójeckiego 2011 roku

W dniu 28.06.2012 r. w Pałacu w Osieczku odbyło się wręczenie nagród w konkursie Lider Roku Powiatu Grójeckiego 2011. Nasza firma otrzymała wyróżnienie w kategorii firma zatrudniająca mniej niż 20 pracowników. Miło nam, że zostaliśmy zauważeni i dzięki tej nagrodzie zmotywowani do dalszych działań. Dziękujemy.
więcej informacji »
III Forum Grup Producentów

III Forum Grup Producentów

Dzień Otwartych Drzwi Oddziału Warzywnictwa Instytutu Ogrodnictwa

Dzień Otwartych Drzwi Oddziału Warzywnictwa Instytutu Ogrodnictwa

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Dniu Otwartych Drzwi Oddziału Warzywnictwa Instytutu Ogrodnictwa w dniu 19 lipca 2012 roku.

 

Celem spotkania jest przekazanie do szerokiej praktyki najnowszych wyników badań z zakresu uprawy roślin warzywnych zarówno na polu, jak i pod osłonami. Dzień Otwartych Drzwi Oddziału Warzywnictwa jest organizowany w Osadzie Pałacowej (ul. Konstytucji 3 Maja 1/3). Spotkanie stwarza doskonałą okazję do wymiany doświadczeń między przedstawicielami świata nauki i producentami. 

więcej informacji »
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Chynów, 21.06.2012
FRUIT LOGISTICS SP. Z O.O.
Wola Chynowska 54C
05-650 Chynów
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZY TARGOWO-WYSTAWIENNICZEJ W ROSJI
WORLD FOOD MOSCOW 2012
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi zewnętrznej w zakresie organizacji imprezy targowo-wystawienniczej w Rosji: „World Food Moscow 2012” w terminie 17-20 września 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.06.01.00-14-680/11.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o cenie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej (ok. 25 m2). W skład zabudowy stoiska wchodzą: witryna, stoliki, krzesełka, logo i odpowiednie oświetlenie.
2. Informację o cenie zakupu usługi w zakresie obsługi technicznej stoiska. W skład usługi wchodzi między innymi podłączenie oświetlenia, zasilanie elektryczne stoiska.
3. Informację o cenach wpisu do katalogu targowego, opłacie rejestracyjnej oraz reklamie w mediach targowych.
4. Informację o opłatach związanych z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu (3 osoby).
5. Informację o cenach za organizację podróży służbowej (nocleg dla 3 osób, podróż 6-dniowa, koszty podróży).
Prosimy o umieszczenie w ofercie:
- nazwy i adresu oferenta,
- daty sporządzenia,
- ceny całkowitej netto i brutto,
- warunków i terminu płatności,
- terminu ważności oferty,
- podpisu wykonawcy z pieczątką firmową.
Sposób składania ofert:
· za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fruitlogistics.pl
· za pośrednictwem poczty na adres: FRUIT LOGISTICS Sp. z o.o., Wola Chynowska 54c, 05-650 Chynów
· osobiście w siedzibie firmy.
Termin składania ofert: 21.06.2012 – 05.07.2012
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena: 100 %
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę według ustalonego kryterium. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania ofertowego lub niedokonania wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
Z poważaniem
więcej informacji »
Paszport do Eksportu

Paszport do Eksportu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Paszport do Eksportu dla FRUIT LOGISTICS Sp. z o.o.

Firma FRUIT LOGISTICS wychodzi na rynki wschodnie. Nasza firma właśnie uzyskała informację o otrzymaniu dofinansowania na realizację działań eksportowych w ramach drugiego etapu Działania 6.1. Paszport do Eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 - działanie 6.1 POIG II etap, a na jednej z nich znalazła się firma FRUIT LOGISTICS Sp. z o.o.

Poniżej link do tej publikacji:
http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/207/273/329/13356.pdf

Całkowita wartość projektu: 192.800,00 zł
Wartość dofinansowania: 96.400,00 zł

Działania eksportowe będą realizowane w latach 2012-2013 i będą dotyczyły następujących rynków:

  • rynek rosyjski
  • rynek białoruski
  • rynek ukraiński.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

więcej informacji »
Budowa obiektu sortowniczo - przechowalniczego

Budowa obiektu sortowniczo - przechowalniczego

Budowa Fruit Logistics oficjalnie rozpoczęta.

Dnia 18.05.2012 roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę obiektu sortowniczo-przechowalniczego Fruit Logistics. Na prowadzonej od kilku miesięcy bodowie spotkali się z nami w obecności zaproszonych gości min. - wójta gminy Chynów - Tadeusza Zakrzewskiego, dziekana czerskiego ks. kan. Marka Wolniewicza, prezes RO.SA.-HALE  Krzysztof Gajcy i Wiceprezes Andrzej Sekuła, dyrektor Michał Zbiciak, dyrektor Cezary Dziubek oraz innni przedstawiciele generalnego wykonawcy.  Po krótkim powitaniu i wymianie kilku słów na temat rozpoczętej współpracy dokonano uroczystego podpisania aktu erekcyjnego, a następnie poświęcono i wmurowano go w fundamenty nowoczesnego kompleksu.
W uroczystości udział brali zaproszeni goście a  także pozostali członkowie firmy Fruit Logistics. Dziękujemy za życzenia i mamy nadzieję na dobrą współpracę.

Zarząd Fruit Logistics.

więcej informacji »
Doradztwo Sadownicze

Doradztwo Sadownicze

Kolejny już raz zapraszamy wszystkich członków grupy do korzystania w nadchodzącym sezonie z doradztwa sadowniczego, które prowadzi dla nas firma Soska Konsulting. Informacje będą przekazywane w krótkich wiadomościach sms ich rozwinięcie drogą mailową. Zapraszamy.

więcej informacji »
Wystawa

Wystawa

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 3 Międzynarodowej Wystawie Maszyn, Technologii oraz Artykułów Sadowniczych FruitAkademia Show 2012.

Impreza odbędzie się 2-3 czerwca 2012 na Stadionie Miejskim w Warce

więcej informacji »
Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
wiosennego optymizmu oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

więcej informacji »
55 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

55 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

55 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych
pt.: "Integrowana ochrona roślin sadowniczych przepustką
do przyszłości"

Pod honorowym patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marka Sawickiego

Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe Hotelu Ossa k/ Rawy Mazowieckiej
15 – 16 lutego 2012 r.

więcej informacji »
Nowa siedziba

Nowa siedziba

Baza sortowniczo-przechowalnicza.

więcej informacji »
3 Międzynarodowa Konferencja Nawożeniowa

3 Międzynarodowa Konferencja Nawożeniowa

3 Międzynarodowa Konferencja Nawożeniowa

25 stycznia 2012 r.

Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce, ul. Warszawska 45

więcej informacji »
Konferencja Odmianowa w Grójcu

Konferencja Odmianowa w Grójcu

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach wraz z Zakładem Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o. z wielką przyjemnością zapraszają do wzięcia udziału w IV Konferencji Odmianowej, która odbędzie się 3 grudnia 2011 roku w Grójcu na terenie Hali Sportowej SPARTAKUS przy ulicy Sportowej 16.
Więcej informacji - program - http://www.odmiany.com/

więcej informacji »
Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Fruit Logistics Sp. z o.o.

Zrealizował projekt pt „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1. Paszport do eksportu” na mocy umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-14-272/10-00

Okres realizacji projektu: 19.04.2011 - 19.07.2011

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

więcej informacji »
Dożynki Województwa Mazowieckiego

Dożynki Województwa Mazowieckiego

Dożynki Województwa Mazowieckiego - Wyszków 2011

więcej informacji »
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Fruit Logistics Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Fruit Logistics Sp. z o.o. z Chynowa” w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

więcej informacji »
Polityka Cookies

Polityka Cookies

 Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

więcej informacji »
World Food Kazachstan

World Food Kazachstan

World Food Kazachstan - 5-7. 11. 2014, Atakent Exhibition Center, 42 Timiryazev str. Almaty, Kazakhstan pawilon 10, 10-64

więcej informacji »